Rouse Football Freshman Roster 2021 - 2022

# Name
NO.
MANAGER

Sam Jones

NO.
1

Cooper Dye

NO.
3

Noah Fabila

NO.
6

Carter May

NO.
9

Jacob Kramer

NO.
10

Jaxon Koltys

NO.
11

Joshua Hlavenka

NO.
12

Jude Hile

NO.
15

Kayden Claxton

NO.
16

David Moon

NO.
19

Ethan Rich

NO.
20

Duece Prather

NO.
21

Matthew Steck

NO.
22

Joshua Baker

NO.
24

Daniel Myers

NO.
25

Jayden Sauceda

NO.
26

Bryce Johns

NO.
27

Cameron Cooke

NO.
28

Carson Pruett

NO.
29

Jacob Thompson

NO.
30

Jacob Dotson

NO.
32

Damian Gonzalez

NO.
34

Connor Lyons

NO.
36

Jullian Torres

NO.
40

Noah Johnson

NO.
46

Caden Mayfield

NO.
48

Neil Barton

NO.
52

Marcelo Ramos

NO.
54

Tristan Tarrant

NO.
55

Zion Talbert

NO.
56

Deshawn Isaiah Scott

NO.
57

Eli Greenwood

NO.
58

Braden Eberwine

NO.
60

Coltin Dickinson

NO.
64

Tyler Evans

NO.
65

Kody Mckenzie

NO.
67

Zander Siegfried

NO.
69

Jaden Winslow

NO.
71

James Hancock

NO.
72

Chris De La Garza

NO.
75

Benjamin Wheelwright

NO.
76

Uaesiliaga (Wes) Fuivava

NO.
77

Jett Kinslow

NO.
80

Adrian Graves

NO.
83

Hunter Simpson

NO.
85

John Hesser

NO.
86

Beruke Mekonen

NO.
88

Jonathon Bersin

NO.
95

Erick Duran